ΜΕΛΗ

 

Ο Άφιξις μεγαλώνει!

Ο Άφιξις βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες μας αναπτύσσονται και βελτιώνονται ενώ προσθέτονται και καινούργιες συνεχώς. Έπειτα από 4 άκρως επιτυχημένα χρόνια, 3 εφαρμοσμένα προγράμματα, 3000 συμμετέχοντες και αμέτρητες ιστορίες ενός οργανισμού που κάθε μέρα αλλάζει την έννοια του όρου εκπαίδευση, οι πόρτες ανοίγουν σε άτομα που θέλουν να γίνουν κομβικά μέλη του οράματος και των δράσεων μας.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος;

Ο οργανισμός αναζητεί τη νέα γενιά στελεχών που θα ενισχύσουν το όραμα του, θα στελεχώσουν τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν καθώς και αυτά που είναι υπό σχεδιασμό. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο και να εξετάσουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

 

Be part of something great. Be the difference you want to see. Be Afixis.

 

Οι παρακάτω θέσεις αφορούν το σύνολο του οργανισμού και όλες τις δράσεις του. Οι επιλεχθέντες θα πλαισιώσουν τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων προγραμμάτων με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο εργασίας του οργανισμού.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Άφιξις, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας (μέγιστο 2 σελίδες Α4, PDF) και μία σύντομη έγγραφη ανάλυση του ενδιαφέροντος σας για να ενταχθείτε στον Οργανισμό, καθώς και σύντομη περιγραφή των σχετικών ικανοτήτων σας (600 λέξεις μέγιστο και για τα δύο ζητούμενα).

Η συνεργασία με το Άφιξις γίνεται σε εθελοντική βάση.

Θέση: Marketing Analyst

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Διαδικτυακά

Ομάδα: Marketing

Υπάγεται: Chief Marketing Officer

 

Καθήκοντα:

 • Συνεργάζεται με στελέχη για να πλαισιώνει τον συντονισμό των δράσεων του μάρκετινγκ μεταξύ διαφόρων μέσων επικοινωνίας και δικτύωσης.
 • Υποστηρίζει την εκτέλεση των σχετικών ενεργειών που αφορούν όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού με την ομάδα μάρκετινγκ.
 • Προτείνει μεθόδους ανάπτυξης σχεδίων μάρκετινγκ, εκτελεί ερευνητικές δράσεις και προτείνει τρόπους υλοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του οργανισμού.
 • Προάγει μεθόδους μέτρησης αποτελεσμάτων του προγράμματος μάρκετινγκ και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη για ανάλυση των στρατηγικών συνεργασίας και την επίτευξη των βασικών στόχων προώθησης του οργανισμού.
 • Στήριξη και συνεχής παρακολούθηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και της πορείας εκτέλεσής της.
 • Επικοινωνεί τακτικά τις βέλτιστες πρακτικές για το μάρκετινγκ σε ολόκληρο τον οργανισμό.
 • Υποστηρίζει πολλαπλά προγράμματα ταυτόχρονα και με σειρά προτεραιότητας, με οργανωμένη προσέγγιση, επιδεξιότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, αντοχή και εστίαση στα αποτελέσματα

 

Βασικά Προαπαιτούμενα:

 • Φοιτητής ή πρόσφατος απόφοιτος ΑΕΙ Σχολής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή αντίστοιχης, Διοίκησης επιχειρήσεων, Οικονομικών, Λογιστικής και χρηματοοικονομικών, αρχιτεκτονικής
 • Γνωστικό υπόβαθρο έρευνας μάρκετινγκ, διαφήμισης, στρατηγικής μάρκετινγκ και ανάλυσης μάρκετινγκ
 • Άριστη επικοινωνία εντός και εκτός οργανισμού.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office Suite.
 • Γνώσεις ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων.
 • Δυνατότητες παρουσίασης και προώθησης στοιχείων και αποτελεσμάτων
 • Άριστος χειρισμός social media.

 

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Εμπειρία στις βασικές αρχές και λειτουργίες του μάρκετινγκ μέσω προηγούμενης θέσης σε φοιτητική οργάνωση, ΜΚΟ, επιχείρηση.
 • Εμπειρία σε εκπόνηση έρευνας μάρκετινγκ.
 • Εμπειρία ως content manager – social media manager σελίδας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γνώσεις – υπόβαθρο σε Ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Γνώσεις – Πιστοποίηση Google Analytics – Google AdWords.
 • Γνώσεις Στατιστικής Ανάλυσης δεδομένων.
 • Δυνατότητα δημιουργίας γραφιστικών στοιχείων.
 • Γνώση Photoshop ή αντίστοιχου προγράμματος.
 • Γνώστικό υπόβαθρο σε lead generation marketing.
 • Προηγούμενη ενασχόληση σε επίπεδο καμπάνιας μάρκετινγκ.

Θέση: Communications Analyst

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Διαδικτυακά

Ομάδα: Communications

Υπάγεται: Chief Communications Officer

 

Καθήκοντα:

 • Υποστηρίζει και υλοποιεί αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και προώθησης εκ μέρους του οργανισμού.
 • Διατηρεί αποτελεσματικά δίκτυα με εταίρους, συνεργάτες και συμμετέχοντες αξιοποιώντας ευκαιρίες για την οικοδόμηση στρατηγικών συμμαχιών και ουσιαστικής επικοινωνίας.
 • Συμβάλει ενεργά στην ανταλλαγή γνώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό και οικοδόμηση μιας κουλτούρας ανταλλαγής Γνώσεων και Μάθησης. Η προώθηση της μάθησης και της διαχείρισης της γνώσης / κοινής χρήσης είναι η Ευθύνη του κάθε μέλους του Οργανισμού.
 • Παρακολουθεί συχνές επιχειρησιακές συναντήσεις για να συζητήσει γεγονότα και στρατηγικές σχετικά με το Άφιξις και τα προγράμματά του.

 

Βασικά Προαπαιτούμενα:

 • Φοιτητής ή πρόσφατος απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, με ειδίκευση σε οποιαδήποτε κλάδο (εφόσον ο υποψήφιος/α έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας, προώθησης και  αρθρογραφίας).
 • ‘Αριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office Suite .
 • Άριστος χειρισμός social media.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2.

 

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Εμπειρία στις βασικές αρχές και λειτουργίες εταιρικής επικοινωνίας μέσω προηγούμενης θέσης σε φοιτητική οργάνωση, ΜΚΟ, επιχείρηση.
 • Εμπειρία με την εφαρμογή Mailchimp.

Θέση: Development Analyst

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Διαδικτυακά

Ομάδα: Development

Υπάγεται: Chief Development Officer

 

Καθήκοντα:

 • Συμβάλλει στην διαχείριση της εφαρμογής και σχεδιασμού προγραμμάτων του οργανισμού ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί και καταγράφει την πορεία εφαρμογής και υλοποίησης τους σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού.
 • Συμβάλλει στην δημιουργία προσαρμοσμένων σχεδίων ανάπτυξης και βελτίωσης των προγραμμάτων του Οργανισμού.
 • Υποστηρίζει τον προσδιορισμό και κινητοποίηση πιθανών εταίρων (π.χ. οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς) που θα μπορούσαν να συμβάλουν στο έργο του Οργανισμού..
 • Διεξάγει  την προαπαιτούμενη έρευνα που υποστηρίζει τη λειτουργία του Development Department.
 • Παρακολουθεί συχνές επιχειρησιακές συναντήσεις για να συζητήσει γεγονότα και στρατηγικές σχετικά με το Άφιξις και τα προγράμματά του.

 

Βασικά Προαπαιτούμενα:

 • Φοιτητής ή πρόσφατος απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, με οποιαδήποτε ειδίκευση.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office Suite (Powerpoint, Word, Excel).
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2.

 

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Εμπειρία στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και το συντονισμό ενός ακαδημαϊκού προγράμματος.
 • Εμπειρία στις βασικές αρχές και λειτουργίες της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντων μέσω προηγούμενης θέσης σε φοιτητική οργάνωση, ΜΚΟ, επιχείρηση.
 • Άριστος χειρισμός social media

Θέση: Operations Analyst

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Ομάδα: Operations

Υπάγεται: Chief Operating Officer

 

Καθήκοντα:

 • Εκτελεί λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης  σχετικά με τα προγράμματα του οργανισμού.
 • Υποστηρίζει τον/την εκάστοτε Head of Program αναφορικά με τη διαχείριση και τις καθημερινές διαδικασίες  που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα προγράμματα του Οργανισμού.
 • Παρακολουθεί συχνές επιχειρησιακές συναντήσεις για να συζητήσει γεγονότα και στρατηγικές εκτέλεσης σχετικά με τον Οργανισμό  και τα προγράμματά του.

 

Βασικά Προαπαιτούμενα:

 • Φοιτητής ή πρόσφατος απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, με οποιαδήποτε ειδίκευση.
 • Επαρκής γνώση Η/Υ και Microsoft Office Suite (Powerpoint, Word, Excel).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη και το συντονισμό ενός ακαδημαϊκού ή άλλου προγράμματος και δράσης θα ήταν πλεονέκτημα.
 • Εμπειρία στις βασικές αρχές και λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης, προγραμμάτων μέσω προηγούμενης θέσης σε φοιτητική οργάνωση, ΜΚΟ, επιχείρηση.

Θέση: Designer

Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Διαδικτυακά

Ομάδα: Marketing

Υπάγεται: Chief Marketing Officer

 

Καθήκοντα:

 • Σχεδιάζει υλικό τόσο για τις δράσεις του Οργανισμού, όσο και για σχετικές προωθητικές του ενέργειες.
 • Συνεργάζεται με μέλη του Οργανισμού πάνω στον σχεδιασμό δράσεων και στην βέλτιστη καλλιτεχνική υποστήριξη τους.
 • Συμμετέχει στην σχεδίαση στρατηγικής σε θέματα εικόνας και παρουσίασης των δράσεων του Οργανισμού.
 • Επικοινωνεί τακτικά τις βέλτιστες πρακτικές designing σε ολόκληρο τον Οργανισμό.
 • Υποστηρίζει πολλαπλά προγράμματα ταυτόχρονα και με σειρά προτεραιότητας, με οργανωμένη προσέγγιση, επιδεξιότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, αντοχή και εστίαση στα αποτελέσματα

 

Βασικά Προαπαιτούμενα:

 • Φοιτητής ή πρόσφατος απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  • Ιδιαίτερη προτίμηση δίνεται σε σπουδαστές/αποφοίτους Σχολών Καλών Τεχνών, Γραφιστικής ή συναφούς αντικειμένου, χωρίς ωστόσο η μη παρακολούθηση αυτών των σχολών να αποκλείει υποψηφίους άλλων σχολών που κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες.
 • Καλή κατανόηση αρχών design.
 • Καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office Suite.
 • Καλή γνώση Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ή/και Adobe InDesign.
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ισχυρή διάθεση εργασίας ως μέλος της ομάδας.

 

Ειδικά Προαπαιτούμενα:

 • Οι αιτούντες για την θέση του Designer οφείλουν να ανεβάσουν στην φόρμα αίτησης και ένα Portfolio με δείγμα 1-2 προηγούμενων σχεδίων τους (οτιδήποτε επιθυμούν, αρκεί να χαρακτηρίζει το στυλ σχεδίου τους).